ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Anna Dirks van der Mast

Portrait
Name:Anna Dirks van der Mast
Gender:female
Born:
Died:Rotterdam buried on
Father:
Mother:

Marriage:

Children:

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: DTB-registers (toegangsnummer 1.02)

Secondary sources

  1. Rammelman Elsevier, W.J.C., Uitkomsten van een onderzoek omtrent de Elseviers: meer bepaaldelijk met opzigt tot derzelver genealogie. Een noodige vóórarbeid tot de geschiedenis der Elseviersche drukpers, Utrecht: N. van der Monde (1845)