ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Ferdinand Bol

Portrait
Name:Ferdinand Bol
Name variants:Ferdinandus Bol
Gender:male
Born:Dordrecht baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Balthasar Bol (? - 1641)
Mother:Janneke Fernandes (? - ?)

Marriages:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Portretschutterstukken
Subject of painting Portretregentenstukken
Subject of painting Stillevenjachtstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Hendrick (van) Uylenburgh
commissioned works of art by Frans van Ommeren
portrayed Jacob Carelsz Quina
portrayed Adriana Quina
portrayed Hendrick Trip
portrayed Johanna de Geer
portrayed Giovanni van der Voort, alias: Jan
portrayed Catharina van der Voort
portrayed Michiel Adriaensz. de Ruyter
used as a model Catharina Janscertain
Education and training
master of Godfried Kneller, alias: Gottfried of Sir Godfrey Knellercertain
master of Cornelis Bisschop, alias: Busschop / Buisschopcertain
pupil of Rembrandt Harmensz. van Rijncertain
Friendship
assisted at marriage Lodewijk Vertangen

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 9: 148 (28-04-1656), 65: 139 (17-03-1655), 65: 184 (24-03-1660), 472: 51 (02-10-1653) & 494: 140 (10-10-1669)
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van S. Hart: (gedeeltelijke) toegang op de notariële archieven (toegangsnummer 30452), 390
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 301-303
 4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 1119: 308-316v (13-12-1656)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 4, Leipzig: Engelmann (1910)
 3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>, volume 1: 222
 5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 12, München-Leipzig: Saur (1996)
 6. Kok, Erna, 'Zonder vrienden geen carrière. De succesvolle loopbanen van de zeventiende-eeuwse kunstenaars Govert Flinck en Ferdinand Bol', De Zeventiende Eeuw 27 (2011), pp. 300-336. <URL: https://hdl.handle.net/11245/1.369461>
 7. Scheltema, P., Rembrand: Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, met eene menigte geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte bronnen geput, Amsterdam: P.N. van Kampen (1853), 69
 8. Van Eeghen, P. & Van Valkenburg, C.C., 'Michiels van Vaerlaer', De Nederlandsche Leeuw 72 (1955), pp. 45-52
 9. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 10. Blankert, Albert, Ferdinand Bol (1616-1680) Rembrandt's pupil, Doornspijk: Davaco (1982)
 11. Sumowski, Werner, Gemälde der Rembrandt-Schüler (6 vols.), Landau/Pfalz: PVA
 12. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)