ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Carelsz Quina

Portrait
Name:Jacob Carelsz Quina
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam buried on
Father:Carel Quina (1586 - 1649)
Mother:Johanna Cocquiel dit Mercier (1595 - 1663)

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Ferdinand Bol, alias: Ferdinandus Bol
Business
business partner of Charles Looten, alias: Carel
Friendship
contributed to the album amicorum of Jacob Heiblocq

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 463: 26
  2. Album amicorum Jacob Heyblocq, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 H 26, s.n.: 55, 56, 89, 246

Secondary sources

  1. Wolleswinkel, E.J., 'Een miniatuurportret uit 1609, voorstellende Carel Quina. Proeve van een genealogie van de Amsterdamse familie Quina', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 117 (2000), pp. 57-66
  2. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 236733
  3. Bloys van Treslong Prins, P.C., 'Bijdragen tot de genealogie Loten', Wapenheraut 13 (1909), pp. 297-319