ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Giovanni van der Voort

Portrait
Name:Giovanni van der Voort
Name variants:Jan
Gender:male
Born:Napels
Died:
Father:Isaack Willems van der Voort (1576 - 1629)
Mother:Magdalena Stockmans (1598 - 1660)

Occupation:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Ferdinand Bol, alias: Ferdinandus Bol
portrayed by Godefridus Cornelisz. Schalcken, alias: Godfried Schalcken

References

Primary sources

  1. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antwerpen: Collectie, 812

Secondary sources

  1. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 214326
  2. Kernkamp, J.H., 'Brieven uit de correspondentie van Pieter de la Court en zijn verwanten (1667-1683). Met bijlagen (1657-1685)', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 72 (1958), pp. 3-195. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_bij005195701_01/_bij005195701_01_0004.php>, 192