ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Bisschop

Portrait
Name:Cornelis Bisschop
Name variants:Busschop / Buisschop
Gender:male
Born:Dordrecht
Died:Dordrecht buried on
Father:Jacob Dionysz Bisschop (? - 1648)
Mother:Anna Johansdr. van Beveren (? - 1667)

Marriage:

Children:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretgroepsportretten
Subject of painting Portretportretten
Wealth Gross wealth2000--

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Margaretha (van) Godewyckcertain
master of Jacob Bisschop, alias: Jacobus Bisschopcertain
master of Jacob van der Roer, alias: van / vande Roercertain
pupil of Ferdinand Bol, alias: Ferdinandus Bolcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Regionaal Archief Dordrecht, Dordrecht: DTB-registers (toegangsnummer 11), 4: 107v (februari 1630), 20: 191v (5-10-1653) & 41: 59 (21-1-1674)
 2. Regionaal Archief Dordrecht, Dordrecht: Weeskamer te Dordrecht (toegangsnummer 10), 26: 198 (20-1-1674)
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 220-222

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 4, Leipzig: Engelmann (1910)
 3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 11, München-Leipzig: Saur (1995)
 4. Veth, G.H., 'Aantekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilders', Oud-Holland 5 (1887), pp. 155-160, 156-159
 5. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 6. Marijnissen, Peter (ed.) De zichtbaere werelt: schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad, Zwolle: Waanders; Dordrecht: Dordrechts Museum (1992)
 7. Brière-Misme, Clotilde, 'Un petit maître Hollandais, Cornelis Bisschop (1630-1674)', Oud-Holland 65 (1950), pp. 24-40, 104-116, 139-151, 178-192, 227-240
 8. Brière-Misme, Clotilde, 'Notes complémentaires sur Cornélis Bisschop', Oud-Holland 67 (1952), pp. 181-182