ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hans von Aachen

Portrait
Name:Hans von Aachen
Name variants:Hans / Johann van Aken
Gender:male
Born:Keulen
Died:Praag
Father:
Mother:

Occupation:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Adriaen de Vries
portrayed Paulus Willemsz. van Vianen
Education and training
master of Pieter Isaacsz.certain
pupil of Gaspar Rem, alias: Jasper Remscertain
pupil of Anthonie van Santfoort, alias: Santvoort / Antonio Verdecertain
pupil of Jerrigh, alias: Giorgiecertain
Housing
tennant of Anthonie van Santfoort, alias: Santvoort / Antonio Verde

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 34-35
  2. Van Mander, Carel, Het Schilder-Boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen, Haarlem: Paschier van Wesbusch (1604), (facsimile reprint Davaco: Utrecht, 1969). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/>

Secondary sources

  1. Fusenig, Thomas, Taatgen, Alice & Becker, Heinrich (eds.) Hans von Aachen (1552-1615): Court Artist in Europe, Aachen: Suermont-Ludwig-Museum; Berlin & München: Deutscher Kunstverlag (2010)