ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Paulus Willemsz. van Vianen

Portrait
Name:Paulus Willemsz. van Vianen
Gender:male
Born:Utrecht circa
Died:Praag circa
Father:Willem Eerstensz. van Vianen (1540 - 1603)
Mother:Elisabeth Paulusdr Pelser (? - 1599)

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of Rudolf II. (HRR)
portrayed by Hans von Aachen, alias: Hans / Johann van Aken
Education and training
pupil of Bruyn Ellerts van Leyenberch, alias: Brunocertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 415: 398 (19-6-1637)

Secondary sources

  1. von Graevenitz, Antje, 'Zilvergeworden vlees en plooien. Het kwabornament in het werk van de zeventiende-eeuwse zilversmeden Adam van Vianen en Janus Lutma', Amstelodamum 103-2 (apr.-jun. 2016), pp. 67-82
  2. Brinkhuis, G., 'Het Utrechtse zilversmedengeslacht Van Vianen', in: Jaarboek Oud-Utrecht, (1974), pp. 198-214. <URL: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/214343>
  3. Scholten, Frits, 'Ketel and De Keyser', The Rijksmuseum Bulletin 69 (2021), pp. 358-367
  4. Werkgroep Utrechtse parentelen, 'Parenteel van IJsbrant IJsbrantsz. (van Diemen)', in: Utrechtse parentelen vóór 1650, [Utrechtse parentelen vóór 1650 7], Rotterdam: Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht' (2017), pp. 195-315, 245-247