ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Gaspar Rem

Portrait
Name:Gaspar Rem
Name variants:Jasper Rems
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:Venetië
Father:NN Rem (? - 1542)
Mother:

Occupation:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Hans von Aachen, alias: Hans / Johann van Akencertain
pupil of Willem van Cleef (II) de jonge, alias: van Clevecertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-695

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 28, Leipzig: Engelmann (1934)
  3. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)