ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Adriana Bulteel

Portrait
Name:Adriana Bulteel
Gender:female
Born:Brugge
Died:Amsterdam
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

References

Secondary sources

  1. Wolleswinkel, E.J., 'Een miniatuurportret uit 1609, voorstellende Carel Quina. Proeve van een genealogie van de Amsterdamse familie Quina', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 117 (2000), pp. 57-66