ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Carel Quina

Portrait
Name:Carel Quina
Name variants:Kina
Gender:male
Born:Frankrijk
Died:Amsterdam
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

References

Secondary sources

  1. Wolleswinkel, E.J., 'Een miniatuurportret uit 1609, voorstellende Carel Quina. Proeve van een genealogie van de Amsterdamse familie Quina', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 117 (2000), pp. 57-66
  2. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 144089