ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Quina

Portrait
Name:Jacob Quina
Gender:male
Born:Amsterdam between and
Died:Amsterdam buried on
Father:Carel Quina (ca. 1544 - 1610)
Mother:Adriana Bulteel (ca. 1548 - 1624)

Marriages:

Children:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Dierenvogels
Subject of painting Dierendierstukken
Subject of painting Landschaplandschappen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of David Vinckboons I, alias: Vingboonscertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 418: 219 & 428: 41
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1054: 2 & 1054: 24

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 27, Leipzig: Engelmann (1933)
  3. Wolleswinkel, E.J., 'Een miniatuurportret uit 1609, voorstellende Carel Quina. Proeve van een genealogie van de Amsterdamse familie Quina', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 117 (2000), pp. 57-66
  4. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
  5. Huisken, Jacobine E. & Lammertse, Friso (eds.) Het kunstbedrijf van de familie Vingboons : schilders, architecten en kaartmakers in de gouden eeuw, Maarssen: Schwartz; ’s-Gravenhage: SDU; Stichting Koninklijk Paleis: Amsterdam (1989), 15,34-35