ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Otto van Veen

Portrait
Name:Otto van Veen
Name variants:Octavius Venius / Vene
Gender:male
Born:Leiden between and
Died:Brussel
Father:Cornelis van Veen sr. (1520 - 1591)
Mother:Geertruyd Simons van Neck (1530 - ?)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten
Wealth housing tenureOwner occupancy

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of Rudolf II. (HRR)
courtly client of Wilhelm V. von Bayern
courtly client of Ernst von Bayern
courtly client of Alexander Farnese, alias: Parma
courtly client of Albrecht VII van Oostenrijk, alias: Albert
courtly client of Isabella Clara Eugenia van Spanje
portrayed Johannes Miraeus, alias: Jean Le Mire
Education and training
master of Nicolaes de Liemackereprobably
master of Jan van Houbraken, alias: Jean / Joannes / Giovanni van Hoebrackenprobably
master of Peter Paul Rubens, alias: Petrus Paulus Rubenscertain
pupil of Isaac Claesz. van Swanenburgh, alias: Isaac Nicolai van Swanenburghcertain
pupil of Dominicus Lampson, alias: Lampsoniuscertain
pupil of Federico Zuccari, alias: Federigo Zuccherocertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Pinchart, Alexandre, 'La corporation des peintres de Bruxelles: I. Liste des maîtres et des apprentis de 1599 à 1794', Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique(1877), pp. 289-331. <URL: https://archive.org/details/messagerdesscien1877gand>, 313 (5-11-1620) & 317 (6-11-1624)
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 38-42

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Veldman, Ilja M., 'Keulen als toevluchtsoord voor Nederlandse kunstenaars (1567-1612)', Oud Holland 107 (1993), pp. 34-58
 3. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 401-410, 595, 1271, 1372 & 1375
 4. Visschers, P., Iets over Jacob Jonghelinck, metaelgieter en penningsnyder, Octavio van Veen, schilder in de XVIe eeuw; en de Gebroeders Collyns de Nole, beeldhouwers in de XVe, XVIe, en XVIIe eeuw, Antwerpen: P.E. Janssens (1853)
 5. Roberts-Jones, Philippe, De Wilde, Éliane & Dechaux, Carine (eds.) Le dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours : depuis les premiers maîtres des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège jusqu’aux artistes contemporains, Bruxelles: La Renaissance du Livre (1995), (édition en ligne). <URL: http://balat.kikirpa.be/peintres/>, 5138
 6. Göbel, Heinrich, Wandteppiche (3 vols.), Leipzig: Von Klinkhart & Biermann (1923-1934)
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 8. De Maeyer, Marcel, Albrecht en Isabella en de schilderkunst: bijdrage tot de geschiedenis van de XVIIe eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden, [Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België: Klasse der Schoone Kunsten 9], Brussel: Paleis der Academiën (1955)
 9. Roethlisberger, Marcel G. & Bok, Marten Jan, Abraham Bloemaert and his sons, paintings and prints (2 vols.), [Aetas aurea 11], Doornspijk: Davaco (1993)
 10. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)