ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Isaac Claesz. van Swanenburgh

Portrait
Name:Isaac Claesz. van Swanenburgh
Name variants:Isaac Nicolai van Swanenburgh
Gender:male
Born:Leiden
Died:Leiden
Father:Claes Isacxz van Swanenburgh (1515 - ?)
Mother:Maritge Willemsdr. van Warmond (? - ?)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Aelbrecht Aelbrechtsz., alias: Aelbert Aelbertszcertain
master of Coenraet Adriaensz van Schilperoortcertain
master of Otto van Veen, alias: Octavius Venius / Venecertain
master of Willem Willemsz. van Goerecertain
master of Jan Josephsz. van Goyencertain
pupil of Maerten de Vos, alias: Marten de Vosprobably
pupil of Frans Floris I, alias: Frans de Vriendtcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden), Leiden: Notarieel archief (toegangsnummer: 0506), 50: 60-61vo
 2. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: Archief A. Bredius, 0380.1
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 36-37

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 32, Leipzig: Engelmann (1938)
 3. Dudok van Heel, S.A.C., De jonge Rembrandt onder tijdgenoten: godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam, Rotterdam: Veenman (2006). <URL: https://hdl.handle.net/2066/42322>, 180-181
 4. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 184 & 402
 5. NN, Jouke, Stamboom van de familie van Swanenburg, . <URL: http://www.mijnstambomen.nl/leiden/swanenburg.htm>
 6. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 1, München-Leipzig: Saur (1992)
 7. Ekkart, Rudolf E. O., Isaac Claesz. van Swanenburg, 1537-1614: Leids schilder en burgemeester, Zwolle: Waanders; Leiden: Stedelijk Museum De Lakenhal (1998)
 8. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 9. Roethlisberger, Marcel G. & Bok, Marten Jan, Abraham Bloemaert and his sons, paintings and prints (2 vols.), [Aetas aurea 11], Doornspijk: Davaco (1993)
 10. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 11. Bredius, A., 'Archiefsprokkelingen: attestatie Willem Willemsz van Goere, schilder', Oud-Holland 56 (1939), pp. 138