ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan van Houbraken

Portrait
Name:Jan van Houbraken
Name variants:Jean / Joannes / Giovanni van Hoebracken
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:Antwerpen
Father:
Mother:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Membership chamber of rethorics AntwerpenDe Violieren
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Historiereligieuze figuren

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Johannes Tijssenscertain
master of Ignatius Boelaertcertain
master of Jan Claessen, alias: Hans / Johannescertain
master of Jan Franciscus Verschurencertain
pupil of Otto van Veen, alias: Octavius Venius / Veneprobably
pupil of Peter Paul Rubens, alias: Petrus Paulus Rubensprobably
pupil of Matthias Stom, alias: Stomer / Matteo Tomarprobably
pupil of Frans van Lanckvelt, alias: Francoiscertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1477 & S-1478
  2. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 541 & volume 2: 116, 120, 134, 153, 171, 184, 194, 202 & 433

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 33, Leipzig: Engelmann (1939)
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924)
  4. Gozzano, Natalia, 'From Flanders to Sicily: the Network of Flemish Dealers in Italy and the International (Art) Market in the Seventeenth Century', in: De Marchi, Neil & Raux, Sophie (eds.) Moving Pictures: Intra-European Trade in Images, 16th-18th Centuries, [Studies in European Urban History, 1100-1800 34], Turnhout: Brepols (2014)