ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Dirck Barendsz.

Portrait
Name:Dirck Barendsz.
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam buried on
Father:Barend Dircksz. (? - ca. 1565)
Mother:

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoSwijgende hoop ick
Religion DenominationReformed
Subject of painting Genregezelschappen
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Portretschutterstukken
Subject of painting Portretgroepsportretten
Wealth Gross wealth1200--

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Cornelis Goverts Ketel de Jonge
Business
is employee of Tiziano Vecellio, alias: Titiaan
Education and training
master of Willem Beth, alias: William Beth | Betzcertain
master of Andries Jacobsz.certain
master of Hans de Weerdtcertain
pupil of Barend Dircksz., alias: Doove Barentcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Van Mander, Karel, The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters (ed. Miedema, Hessel), Doornspijk: Davaco Publishers (1994-1999), volume 4: 192-201
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1: 25 (1-10-1565), 1: 51 (16-9-1567), 1: 68 (1-2-1569), 1: 86 (1-1-1571), 1: 97 (27-5-1572), 1: 107 (15-8-1573), 1: 116 (5-3-1575), 1: 138 (5-3-1578) & 1052: 54 (26-5-1592)
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van Burgemeesters: stukken betreffende verscheidene onderwerpen (toegangsnummer 5028), 661B: 18 (1585 online scan nr 20)
 4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters (toegangsnummer 5062), 3: 138v-140 (7-11-1569 scan nrs 139-140), 3: 155v-156v (21-3-1570 scans nrs 156-157), 3: 159-159v (21-3-1570 scans nrs 159-160) & 7: 329v-330 (28-2-1591 scan nr 331)
 5. Van Dillen, J.G., Amsterdam in 1585. Het kohier der capitale impositie van 1585, Amsterdam: J.H. de Bussy (1941), 17
 6. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Weeskamer en Commissie van Liquidatie der zaken van de voormalige weeskamer (toegangsnummer 5073), 783: 17v-18v (3-11-1594 scans nrs 21-22)
 7. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 2: 636-642

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Meijer, Bert W., 'On Dirck Barendsz and Venice', Oud Holland 102 (1988), pp. 141-154
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 2, Leipzig: Engelmann (1908)
 4. Dudok van Heel, S.A.C., 'Enkele adressen van zestiende-eeuwse kunstschilders', Maandblad Amstelodamum 74 (1987), pp. 1-7
 5. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 6. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 2: 90
 7. Dudok van Heel, S.A.C., De jonge Rembrandt onder tijdgenoten: godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam, Rotterdam: Veenman (2006). <URL: https://hdl.handle.net/2066/42322>, 58-64
 8. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>, volume 1: 139-140
 9. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 7, München-Leipzig: Saur (1993)
 10. Kam, J.G., Waar was dat huis in de Warmoesstraat, Amsterdam: (1968), 141
 11. Dozy, Ch.M., 'Veilingen van schilderijen in het begin van de zeventiende eeuw', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 6 (1884-1887), pp. 29-61, 36
 12. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 13. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)