ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Barend Dircksz.

Portrait
Name:Barend Dircksz.
Name variants:Doove Barent
Gender:male
Born:
Died:Amsterdam between and
Father:
Mother:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Medical Physical handicapDeafness
Subject of painting Genrefiguren
Subject of painting Ornamentstads- en familiewapens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Dirck Barendsz.certain

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Dudok van Heel, S.A.C., 'Enkele adressen van zestiende-eeuwse kunstschilders', Maandblad Amstelodamum 74 (1987), pp. 1-7
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 9, Leipzig: Engelmann (1913)
  4. Dudok van Heel, S.A.C., De jonge Rembrandt onder tijdgenoten: godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam, Rotterdam: Veenman (2006). <URL: https://hdl.handle.net/2066/42322>, 57-62
  5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 27, München-Leipzig: Saur (2000)
  6. Van Regteren Altena, I.Q., 'Doove Barend, die schilder, en de wederdoopers', Jaarboek Amstelodamum 22 (1925), pp. 111-123
  7. Van Biema, Eduard, 'Nalezing van de stadsrekeningen van Amsterdam van af het jaar 1531', Oud-Holland 23 (1905), pp. 150-162, 156 & 157
  8. Dozy, Ch.M., 'Veilingen van schilderijen in het begin van de zeventiende eeuw', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 6 (1884-1887), pp. 29-61, 36