ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Goverts Ketel de Jonge

Portrait
Name:Cornelis Goverts Ketel
Gender:male
Born:Gouda
Died:Amsterdam buried on
Father:Govert Jansz van Proyen (? - ?)
Mother:Elisabeth Jacobsdr Ketel (? - 1548)

Marriages:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Portretgroepsportretten
Subject of painting Portretschutterstukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Andries Frerixsz, alias: Andries Frederiks Valckenaer
portrayed Hendrick de Keyser
portrayed Dirck Pietersz. Crabeth
portrayed Wouter Pietersz. Crabeth I
portrayed Dirck Barendsz.
portrayed Jacob Egbertsz. van Rijn
portrayed Maria Claesdr. Gaef
portrayed Jacob Cornelisz. van Neck
portrayed Griete van Rhijn
Education and training
master of Cornelis Pietersz. van der Voortprobably
master of Pieter Isaacsz.certain
master of Gillis Smissaert, alias: Gillis Smitsaertcertain
master of David Dircksz.certain
master of Pieter van Geelkerckencertain
pupil of Cornelis Jacobsz. Ketelcertain
Friendship
will witnessed by Hendrick de Keyser
will witnessed by Hendrick de Keyser

References

External biographical records

Primary sources

  1. Van Mander, Carel, Het Schilder-Boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen, Haarlem: Paschier van Wesbusch (1604), (facsimile reprint Davaco: Utrecht, 1969). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/>, 274v-280

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Schulting, To, 'Cornelis Ketel en zijn familie: een revisie', Oud Holland 108 (1994), pp. 171-207
  3. Scheltema, P., 'Schilders en kunstenaars, die poorters van Amsterdam zijn geweest van 1537 tot 1606', in: Scheltema, P., Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam VII, Amsterdam: Scheltema (1885), pp. 93-100, 97
  4. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
  5. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  6. Scholten, Frits, 'Ketel and De Keyser', The Rijksmuseum Bulletin 69 (2021), pp. 358-367
  7. Middelkoop, Norbert (ed.) Kopstukken, Amsterdammers geportretteerd 1600-1800, Bussum: THOTH; Amsterdam: Amsterdams Historisch Museum (2002)
  8. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 75