ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Dirck Pietersz. Crabeth

Portrait
Name:Dirck Pietersz. Crabeth
Gender:male
Born:Cuijk circa
Died:Gouda between and
Father:Pieter Dircks Crabout (? - 1542)
Mother:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten
Subject of painting Historiehistoriestukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Cornelis Goverts Ketel de Jonge
Education and training
master of Willem Willemsz Thibaut, alias: Thyboutcertain
master of Jan Dircksz. Lonckcertain
master of Cornelis IJsbrantsz. Kussens, alias: Kussaeuscertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 26-34

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 8, Leipzig: Engelmann (1913)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 22, München-Leipzig: Saur (1999)
  4. Stolk, J.W., Gouda anders bekeken, s.l.: J.W. Stolk (2019), 15, 16
  5. De Groot, Wim, 'De glazeniersfamilie Crabeth en hun werkzaamheden in Saint-Hubert d'Ardenne', Oud Holland 124, nr. 2/3 (2011), pp. 81-111. <URL: https://www.jstor.org/stable/23802197>, 84
  6. Schouten, Jan, 'Goudse schilderkunst in de tweede helft van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw', in: Gouda zeven eeuwen stad: hoofdstukken uit de geschiedenis van Gouda, Gouda: Oudheidkundige Kring "Die Goude" (1972), pp. 381-428
  7. Van der Boom, Anton, Monumentale Glasschilderkunst in Nederland, 's-Gravenhage : Nijhoff (1940)