ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Anna Maria van Schurman

Portrait
Name:Anna Maria van Schurman
Gender:male
Born:Keulen
Died:Wieuwerd
Father:Frederik van Schurman (1564 - 1623)
Mother:Eva von Harff de Dreiborn (? - 1637)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoΟ εμος ερως εσταυρωται
Language PoetryDutch
Language PoetryLatin
Language PoetryFrench
Religion DenominationLabadist
Religion DenominationReformed
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stillevenstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Meinardus Schotanus
portrayed Gisbertus Voetius, alias: Gijsbert Voet
portrayed Jean de Labadie
portrayed by Jan Willems van der Wilde, alias: de Wilde
portrayed by Michiel Jansz van Miereveld
portrayed by Jan Lievens
portrayed by Cornelis Jonson van Ceulen I
portrayed by Steven van Lamsweerde
Education and training
pupil of Magdalena de Passecertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Gerard Thibault
contributed to the album amicorum of Jacob Heiblocq
Housing
lodger of Jean de Labadie

References

External biographical records

Primary sources

 1. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U059a002: 152 (6-11-1667)
 2. Rijksmuseum, Amsterdam: Collectie, RP-P-OB-46.659
 3. Album amicorum Jacob Heyblocq, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 H 26, s.n.: 265
 4. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 313-316

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Lindenburg, Marianne, 'Peerel van den Doeck', Kunstschrift 2-4 (1978), pp. 147-157
 3. De Baar, Mirjam, 'Schurman, Anna Maria van', in: Kloek, Els (ed.) Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, . <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Schurman,%20Anna%20Maria%20van>
 4. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 47981, 47989, 117742, 117743, 124920, 127237, 140989, 228416, 228433, 235268 & 293050
 5. Van Beek, Pieta, Klein werk: de Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678), s.p.: s.n. (1997), (Proefschrift Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/beek017klei01_01/>
 6. Lugt, Frits, Le portrait-miniature; illustré par la collection de S.M. la Reine de Pays-Bas, Amsterdam: Van Kampen (1917)
 7. Van der Stighelen, Katlijne & Westen, Mirjam, Elck zijn waerom: vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950, Gent: Ludion (1999)
 8. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)