ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Willems van der Wilde

Portrait
Name:Jan Willems van der Wilde
Name variants:de Wilde
Gender:male
Born:Leiden circa
Died:Leeuwarden before
Father:Willem Simons van der Wilde van Schilperoort (1547 - ?)
Mother:Marijtgen Balthensdr. van Vlyet (? - 1594)

Marriage:

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Keuken- en marktstukkenkeukenstukken
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens
Subject of painting Stillevenjachtstillevens
Subject of painting Stillevenbloemstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Anna Maria van Schurman

References

External biographical records

Primary sources

 1. Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden), Leiden: Notarieel archief (toegangsnummer: 0506), 95: 25
 2. Historisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden: Oudrechterlijk Archief, y34: 397-429
 3. Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden), Leiden: Weeskamer van Leiden (toegangsnummer 0518), 417: 205 (19-12-1611)
 4. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 149 (sub Wybrand de Geest)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 35, Leipzig: Engelmann (1947)
 3. Nijboer, Harm, 'Leeuwarder schilders uit de Gouden Eeuw: Jan Willemszoon de Wilde (1586-1636)', Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur 5;2 (1999), pp. 19-20
 4. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam)
 5. Rooses, M., 'Een veiling van schilderijen in 1616', Oud-Holland 13 (1895), pp. 176-179. <URL: https://www.jstor.org/stable/42721714>
 6. Bijleveld, W.J.J.C., 'Een weinig bekende Leidsche meester. Jan Willemsz van der Wilde', Oud-Holland 37 (1919), pp. 102-106. <URL: https://www.jstor.org/stable/42724133>
 7. Mans, Veerle, Breuker, Philippus & Karstkarel, Peter, Margareta de Heer (circa 1600-circa 1665): dé Friese kunstenares van de zeventiende eeuw, Leeuwarden / Ljouwert: Friese Pers Boekerij; Leeuwarden: Fries Museum (2002)
 8. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw: het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
 9. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)