ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Jonson van Ceulen I

Portrait
Name:Cornelis Jonson van Ceulen
Gender:male
Born:Londen baptized on
Died:Utrecht buried on
Father:Cornelis Jonson (? - ?)
Mother:Jane le Grand (? - ?)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Portretgroepsportretten
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Maria de Fraye
portrayed Guillielmus Thilenus, alias: Willem van Til
portrayed Jan Cornelisz. Geelvinck
portrayed Johannes van Someren
portrayed Elisabeth Vervoorn
portrayed Anna Maria van Schurman
portrayed Antonius Aemilius, alias: Antonie Melis
used as a model Margaret Lemon, alias: Leman; Leamancertain
Education and training
master of Jan van Belkamp, alias: Johannes van Belcampcertain
pupil of Marcus Gheeraerts IIprobably

References

External biographical records

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U059a002: 152 (6-11-1667)
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 224-225

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 19, Leipzig: Engelmann (1926)
  3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
  4. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  5. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
  6. Lugt, Frits, Le portrait-miniature; illustré par la collection de S.M. la Reine de Pays-Bas, Amsterdam: Van Kampen (1917)
  7. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)