ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Paul van Overbeeck II

Portrait
Name:Paul van Overbeeck
Gender:male
Born:Antwerpen
Died:Antwerpen
Father:Paul van Overbeeck I (1530 - ?)
Mother:Mynken Liefrinck (? - 1593)

Child:

Occupation:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Jonas Diericksz van Merle, alias: Jonas van Maerle | Meerlencertain
master of Jan van Velthoven, alias: Hans van Velthovencertain

References

Primary sources

  1. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 359 (1590), volume 1: 360 (1590), volume 1: 388 (1595) & volume 1: 415 (1600)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 26, Leipzig: Engelmann (1932)