ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Paul van Overbeeck III

Portrait
Name:Paul van Overbeeck
Name variants:Overbeke
Gender:male
Born:Antwerpen
Died:Antwerpen buried on
Father:Paul van Overbeeck II (? - ?)
Mother:

Occupation:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Jacob Peter Gouwi, alias: Jacomo Pedro Gowycertain
master of Nicolaes Huybrechtscertain
master of Hendrick Vermeirencertain
master of Nicolaes Maarten Fierlants, alias: Nicolaus Mertinus Fierelanscertain
master of Joannes Keteniscertain
master of Jacques Munnincx, alias: Jaques Munienckscertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 11: 330
  2. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 652 (1627/1628)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)