ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jonas Diericksz van Merle

Portrait
Name:Jonas Diericksz van Merle
Name variants:Jonas van Maerle | Meerlen
Gender:male
Born:Antwerpen baptized on
Died:Antwerpen circa
Father:Dierick Ottensz van Merle (1540 - 1607)
Mother:Marguerite de Grande (? - ?)

Marriage:

Children:

Occupation:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Gillis van Coninxloo II
Education and training
master of Theodoor Jonasz van Merlen I, alias: Dieric Jonasz van Merlecertain
master of Salomon de la Tombe, alias: Latombecertain
pupil of Gillis van Coninxloo IIcertain
pupil of Paul van Overbeeck IIcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 410: 485 & 410: 485 (bis)
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Transportakten voor 1811, 5062: A11295000109 (1608-04-29) & 5062: A11296000150 (1606-05-08)
  3. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 360 (1590)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 24, Leipzig: Engelmann (1930)
  3. Scheltema, P., 'Schilders en kunstenaars, die poorters van Amsterdam zijn geweest van 1537 tot 1606', in: Scheltema, P., Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam VII, Amsterdam: Scheltema (1885), pp. 93-100, 99
  4. Van der Marel, A., 'Van Merlen te Antwerpen', De Nederlandsche Leeuw 84 (1967), pp. 194-200 & 218-231