ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Romeyn de Hooghe

Portrait
Name:Romeyn de Hooghe
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Haarlem buried on
Father:Romeyn de Hooghe (1620 - 1664)
Mother:Susanne Gerarts (1619 - 1673)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoFortiter
Religion DenominationReformed
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Geografie en cosmografietopografische afbeeldingen
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Illustratieillustraties

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Academic
studied under Johannes Klenck heer van Odesse, alias: Jan d'Ohrsen; Klenckius; Clinck; Clincq
Artistic
bought painting(s) from Pieter Fris, alias: Pieter Frits
collaborated with David Reerigh, alias: Rerigh
collaborated with Alexander Reerigh
collaborated with Ericus Walten, alias: Ulricus
collaborated with Govert Bidloo
portrayed Louis Wolzogen, alias: Ludwig; Lodewijk
worked under commission for Pieter de Graeff
worked under commission for Willem van Oranje-Nassau III, alias: Willem III
worked under commission for Nicolas Chevalier
Business
has business relation with Paulus Tamesius, alias: Tamesz
Education and training
master of Coenraet Deckercertain
master of Jacques Harrewyn, alias: Jacobus Harrewijncertain
master of Frans Harrewyncertain
master of Lourens Scherm, alias: Lorenz / Laurenscertain
master of Johannes de Ramprobably
master of Philibert Bouttats III, alias: Philibertus / Filibertcertain
master of Aernout Nachtegael, alias: Arnold Nachtegaalcertain
master of Adriaen Schoonebeek, alias: Адриан Шхонбекcertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Nicolas Chevalier
contributed to the album amicorum of Joan Leonardsz Blasius
Housing
sold a house to Johannes Uijtermeer

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001)
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Transportakten voor 1811, (6-5-1687)
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken (toegangsnummer 5061), 324: 55vo / 58vo (sub Stijntje Koops)
 4. Bezoekersboek c.q. album amicorum van N. Chevalier, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 134 B 1, s.n.: 24r, 33r
 5. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 257-265

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924), 458-461
 4. De Haas, Anna, 'Commissaris van zijne majesteit en mikpunt in faamrovende paskwillen: een biografische schets', in: Nierop, Henk van (ed.) Romeyn de Hooghe: de verbeelding van de late Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders (2008), pp. 12-27
 5. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 273
 6. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
 7. Bredius, A., 'Losse aanteekeningen omtrent Hollandsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 245-279, 249
 8. Fock, C.W., Het stempel van de bewoner, Leiden: Universiteit Leiden (2007). <URL: https://hdl.handle.net/1887/12622>, 10-11, 20
 9. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 10. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>
 11. Luijt, Janjaap, ''La librairie s'accorde assez bien avec mon autre négoces'. Nicolas Chevalier: verzamelaar, boekdrukker en penningmaker', Jaarboek Oud-Utrecht(2013), pp. 95-116, 99-100
 12. Driessen van het Reve, Jozien J., 'Hoe Nicolaas Bidloo (1673/4-1735) de medische cultuur van Amsterdam naar Moskou bracht', Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 34 (2011), pp. 5-19. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_med009201101_01/_med009201101_01_0003.php>, 16
 13. Van Nierop, Henk, Life of Romeyn de Hooghe 1645-1708: prints, pamphlets, and politics in the Dutch Golden Age, Amsterdam: Amsterdam University Press (2018)
 14. Heesakkers, Chris, 'The Amsterdam Professors and Other Friends of Johannes Blasius: The Album Amicorum of Johannes Blasius, Amsterdam, University Library, Ms. V J 50', Lias 9 (1982), pp. 179-232. <URL: https://webdoc.ubn.ru.nl/tijd/l/lias/vol9_1982/amstprano.pdf>, 212
 15. Jagersma, Rindert, Pamflethandel. Productie, distributie en consumptie van pamfletten in de Nederlandse Republiek rond 1700, [Amsterdam]: [Universiteit van Amsterdam] (2022), (Proefschrift Universiteit van Amsterdam). <URL: https://rindertjagersma.com/pamflethandel>, 13
 16. Landwehr, John, Romeyn de Hooghe (1645-1708) as book illustrator: a bibliography, Amsterdam: Van Gendt; New York: Abner Schram (1970)
 17. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw: het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
 18. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 19. De Vries, Sandra (ed.) De zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderijen van het Stedelijk Museum Alkmaar, Alkmaar: Stedelijk Museum; Zwolle: Waanders (1997)
 20. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)