ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Alexander Reerigh

Portrait
Name:Alexander Reerigh
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Amsterdam
Father:David Reerigh (1628 - 1698)
Mother:Hilletie Lucas (1631 - ?)

Marriages:

Occupation:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with David Reerigh, alias: Rerigh
collaborated with Romeyn de Hooghe

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 507 : 317 , 518: 282 & A05714000237-241 (Boedelpapieren)
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Burgemeesters: poorterboeken (toegangsnummer 5033), 5: 41
  3. Archief Delft, Delft: Archieven van het stadsbestuur van Delft (1222) 1246-1813 (1853) (toegangsnummer 1), 902: 242, 245 & 259

Secondary sources

  1. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  2. Otten, J., 'Kaarttekenaars en kaartafzetters in de dagboeken van Pieter de Graeff (1638-1707)', Caerth-thresoor 3 (1995), pp. 53-58
  3. Bosters, Cassandra, Heijbroek, J.F. & Schapelhouman, M., ''Soo draeit de schrandre kunst den aerdkloot op haer duim'', in: Heijbroek, J.F. & Schapelhouman, M. (eds.) Kunst in Kaart, Utrecht: (1989), pp. 9-18, 12-15