ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrick Hondius I

Portrait
Name:Hendrick Hondius
Gender:male
Born:Duffel (Brabant)
Died:Den Haag buried on
Father:Guiliam Hondius (? - ?)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stillevenbloemstillevens
Subject of painting Stillevenvanitasstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Hans Vredeman de Vries, alias: Jan / Johan
portrayed Walraven van Brederode IIIIndividual portrait
Business
has business relation with Simon Wynoutsz. Frisius, alias: Simon Wijnhoutsz. Frisius / de Vries
Education and training
master of Willem Hondius, alias: Guilhelmus / Wilhelmcertain
master of Frederick Bouttats Iprobably
master of Constantijn Huygens Icertain
pupil of Hans Vredeman de Vries, alias: Jan / Johancertain
pupil of Hans Wiericx, alias: Jan Wiericx / Johan Wiericz
pupil of Godfried van Gheldercertain
Friendship
assisted at marriage Maycken Jans
legal guardian of Anna Colvius, alias: Colven
witnessed baptism of Heinrik Jans

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 256: 289-290, Akte 185 & 256: 294-296, Akte 188
 2. De Bie, Cornelis, Het gulden cabinet van de edel vrij schilder const, inhoudende den lof vande vermarste schilders, architecte, beldthowers ende plaetsnijders van deze eeuw, Antwerpen: Jan Meyssens (1661), 486-488

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924)
 3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 255
 5. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
 6. Kossmann, E.F., 'Haagsche uitgevers van de zeventiende en achttiende eeuw I. De beide Haagsche uitgevers Hendrik Hondius', Het Boek 22, tweede reeks (1933/1934), pp. 275-288. <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dts:2200005:mpeg21:0047>
 7. De Groot, Irene M., Landscape etchings by the Dutch masters of the seventeenth century, Maarsen: Gary Schwartz (1979)
 8. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 9. Orenstein, Nadine, Hendrick Hondius and the business of prints in seventeenth-century Holland, [Studies in prints and printmaking 1], Rotterdam: Sound & Vision Interactive (1996)
 10. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 11. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)