ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hans Vredeman de Vries

Portrait
Name:Hans Vredeman de Vries
Name variants:Jan / Johan
Gender:male
Born:Leeuwarden circa
Died:Hamburg
Father:Dirck (? - ?)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Architectuurfantasiearchitectuur
Subject of painting Architectuurarchitectuur
Subject of painting Architectuurkerkinterieurs
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Ornamentornamenten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Bartholomeus Willemsz Dolendo
collaborated with Paul Vredeman de Vries, alias: Paulus
collaborated with Salomon Vredeman de Vries
collaborated with Gillis Mostaert
collaborated with Hendrick Hondius I
collaborated with Crispyn van den Broeck, alias: Crispiaen / Chrétien / Kerstiaen Paludanus
collaborated with Peeter Baltens de Costere, alias: Pieter / Pierken Custodis
collaborated with Peter de Lys
courtly client of Wilhelm der Jüngere von Braunschweig-Lüneburg
courtly client of Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel
courtly client of Rudolf II. (HRR)
Education and training
master of Hendrick Hondius Icertain
master of Paul Vredeman de Vries, alias: Pauluscertain
master of Isaack van den Blocke, alias: Bloockecertain
master of Hendrick (van) Steenwijck Icertain
pupil of Reyer Gerbrantsz., alias: Reyer Gerritsz.certain
pupil of Ernst Roelofsz. Malercertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Van Mander, Carel, Het Schilder-Boeck waer in voor eerst de leerlustighe iueght den grondt der edel vry schilderconst in verscheyden deelen wort voorghedraghen, Haarlem: Paschier van Wesbusch (1604), (facsimile reprint Davaco: Utrecht, 1969). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/mand001schi01_01/>, 265r-267r

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Schneede, U.M., 'Interieurs von Hans und Paul Vredeman', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 18 (1967), pp. 125-166
 3. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 7: 1292-1294
 4. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 62, 240 & 241
 5. Howarth, Jeremy, The Steenwyck family as masters of perspective: Hendrick van Steenwyck the Elder (c. 1550-1603), Hendrick van Steenwyck the Younger (1580/82-1649), Susanna van Steenwyck (dates unknown - active 1639 - c. 1660), [Pictura Nova. Studies in 16th- and 17th- Century Flemish Paining and Drawing], Turnhout: Brepols (2009)
 6. Van der Linden, David, 'Coping with crisis. Career strategies of Antwerp painters after 1585', De Zeventiende Eeuw 31 (2015), pp. 18-54. <URL: http://doi.org/10.18352/dze.10126>
 7. Borggrefe, Heiner, Fusenig, Thomas & Uppenkamp, Barbara (eds.) Tussen stadspaleizen en luchtkastelen : Hans Vredeman de Vries en de Renaissance, Gent / Amsterdam: Ludion (2002)
 8. Fuhring, Peter (ed.) De wereld is een tuin. Hans Vredeman de Vries en de tuinkunst van de renaissance, Amsterdam / Gent: Ludion (2002)
 9. Gabriëls, Juliane, Een Kempisch schildersgeslacht: de Francken’s : bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsch romanisme, [Studiën over Herenthals 2], Hoogstraten: Haseldonckx (1930)
 10. Rasch, Rudolf, 'De familie Vredeman, ofwel Leeuwarden-Mechelen-Leeuwarden', Revue belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap 59 (2005), pp. 125-142. <URL: https://www.jstor.org/stable/25485978>
 11. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 12. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 13. Hedicke, Rob., Cornelis Floris und die Florisdekoration : Studien zur niederländischen und deutschen Kunst im XVI Jh. (2 vols.), Berlin: Bard (1913)
 14. Vredeman de Vries, Hans, Perspective (ed. Karstkarel, Peter), Mijdrecht: Tableau (1979)
 15. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 16. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)
 17. Ehrman, J., 'Hans Vredeman de Vries (Leeuwarden 1527-Anvers 1606)', Gazette des Beaux Arts 6me S. 121/93 (1979), pp. 13-26