ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrick Hondius de Jonge

Portrait
Name:Hendrick Hondius
Gender:male
Born:Den Haag circa
Died:Den Haag between and
Father:Hendrick Hondius I (1573 - 1650)
Mother:Sara Jansdr (? - ca. 1618)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
business partner of Gerard Lodewijk de Maght, alias: van der Macht | Maecht

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924)
  3. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  4. Kossmann, E.F., 'Haagsche uitgevers van de zeventiende en achttiende eeuw I. De beide Haagsche uitgevers Hendrik Hondius', Het Boek 22, tweede reeks (1933/1934), pp. 275-288. <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dts:2200005:mpeg21:0047>
  5. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)