ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Nicolaas van Adelen van Cronenburg

Portrait
Name:Nicolaas van Adelen van Cronenburg
Gender:male
Born:
Died:
Father:Jacob van Cronenburg (? - 1572)
Mother:Bauk van Adelen (1529 - 1603)

Marriage:

Children:

References

Secondary sources

  1. Ferwerda, Abraham, Nederlandsch geslacht- stam- en wapen-boek waarin voorkomen de voornaamste adelyke en aanzienlyke familiën in de Zeven Vereenigde Provinciën (2 vols.), Amsteldam: J.B. Elwe; Amsteldam: D.M. Langeveld (1785). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:3487:mpeg21>