ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Rembolt van Adelen van Cronenburg

Portrait
Name:Rembolt van Adelen van Cronenburg
Gender:male
Born:Sexbierum circa
Died:Sexbierum or
Father:Nicolaas van Adelen van Cronenburg (? - ?)
Mother:Maria Jellesdr. van Wythama (? - ?)

Marriage:

Children:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Incorrect nameBartholt van Adelen van Cronenburg
Identity Incorrect nameR. van Adelo
Religion DenominationReformed

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employer of Lysbeth Jans Noordenbosch

References

External biographical records

Primary sources

  1. Tresoar, Leeuwarden: DTB-registers provincie Friesland (toegangsnummer 28), 106: 1250, 106: 1317, 107: 760 & 108: 484

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 8, Leipzig: Engelmann (1913), 160
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 22, München-Leipzig: Saur (1999)
  4. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam)
  5. Kramm, Christiaan, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders,beeldhouwers,graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd (6 vols.), Amsterdam: Gebroeders Diederichs (1857-1864). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/>, volume 1: 301-302
  6. Ferwerda, Abraham, Nederlandsch geslacht- stam- en wapen-boek waarin voorkomen de voornaamste adelyke en aanzienlyke familiën in de Zeven Vereenigde Provinciën (2 vols.), Amsteldam: J.B. Elwe; Amsteldam: D.M. Langeveld (1785). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:3487:mpeg21>
  7. Spanninga, Hotso, Gulden Vrijheid? Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640, Hilversum: Verloren (2012), 198-199