ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Bauk van Adelen

Portrait
Name:Bauk van Adelen
Gender:female
Born:Sexbierum
Died:Pietersbierum
Father:
Mother:

Marriage:

Children:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Maerten Jacobsz van Heemskerck

References

Secondary sources

  1. 'Cronenburg, Anna van', in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, . <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Cronenburg>
  2. Ferwerda, Abraham, Nederlandsch geslacht- stam- en wapen-boek waarin voorkomen de voornaamste adelyke en aanzienlyke familiën in de Zeven Vereenigde Provinciën (2 vols.), Amsteldam: J.B. Elwe; Amsteldam: D.M. Langeveld (1785). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:3487:mpeg21>