ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Wilhelmus Goeree

Portrait
Name:Wilhelmus Goeree
Name variants:Willem
Gender:male
Born:Middelburg
Died:Amsterdam
Father:Hugo Willemsz Goeree (? - 1643)
Mother:Anna Ewouds (? - 1665)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by David van der Plaes, alias: David van der Plas
Friendship
was assisted at marriage by Wouter Lambertsz. Heems
was assisted at marriage by Pieter Jacobsz. Verhoek
will witnessed by Salomon Schouten

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 488: 65
  2. Verhoek, Pieter, Pieter Verhoeks Poëzy, nevens zyn Treurspel van Karel den stouten, Hertogh van Bourgondie met Printverbeeldingen (ed. Verhoek, Johannes), Amsterdam: Willem Barents (1726). <URL: http://lib.ugent.be/europeana/900000104618>, 69- (februari 1666)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 7: 479-480
  2. Ledeboer, A.M., Het geslacht Van Waesberghe: Eene bijdrage tot de geschiedenis der boekdrukkunst en van den boekhandel in Nederland, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff; Utrecht: J.L. Beijers (1869)
  3. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 237
  4. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  5. Van Eeghen, I.H., De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 (6 vols.), Amsterdam: Scheltema & Holkema NV/N. Israel (1960-1978). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/eegh004amst01_01/>, volume IV: 119
  6. Kwakkelstein, Michiel, Willem Goere: Inleydinge tot de Al-ghemeene Teycken-Konst. Een kritische geannoteerde editie, Leiden: Primavera Pers (1998), 17-27
  7. Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen: zijnde een vervolg op P. de la Rue, Geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland (2 vols.), Middelburg: J.C. & W. Altorffer (1898), volume 1: 271-272