ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Willem Goeree de jonge

Portrait
Name:Willem Goeree
Gender:male
Born:Middelburg
Died: between and
Father:Wilhelmus Goeree (1635 - 1711)
Mother:Elisabeth Janssonius van Waesbergen (1643 - 1683)

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employer of Roelof Gerritsz
is employer of Willem Schoonhoven
is employer of Willem Boschalle
is employer of Christiaen Danhuijsen
is employer of Hendrik Bladner

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 81: 267
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Transportakten voor 1811, (09-03-1728) & (29-05-1754)
  3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Gilden en het Brouwerscollege (toegangsnr. 366), 65: 301 (07-11-1701)
  4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 8069: s.p. (24-06-1711)

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 1269-1274