ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

David van der Plaes

Portrait
Name:David van der Plaes
Name variants:David van der Plas
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam
Father:Hans van der Plaes (? - 1655)
Mother:Sara Stevens (1611 - 1681)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genrefiguren
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Cornelia van der Gon
portrayed Pieter van der Plaes, alias: Pieter van der Plas
portrayed Casparus Commelinus
portrayed Margreta Nelis
portrayed Wilhelmus Goeree, alias: Willem
portrayed Adriaan Dortsman
portrayed Cornelia van der Gon
portrayed Joanna Koerten, alias: Johanna Koerten
portrayed Gerbrandus van Leeuwen
portrayed Willem Surenhuis, alias: Guilielmus Surenhusius
portrayed Petrus SurendonckIndividual portrait
worked under commission for Pieter de Graeff
Business
is employee of Pieter Mortier I, alias: Pierre Mortier
Education and training
master of Jacob Appel Icertain
Friendship
executor for Jacob Colyn, alias: Colijns

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 512: 155
  2. Oprechte Haerlemsche Courant (multiple vols.), volume 08-09-1704: 2
  3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 229-231
  4. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 3: 1095, volume 3: 1097, volume 3: 1098, volume 5: 1788-1797 & volume 5: 1798

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 27, Leipzig: Engelmann (1933)
  3. Scheltema, P., 'Namen der schilders die in de tweede helft der zeventiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam IV, Amsterdam: Scheltema (1861), pp. 59-70. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/sche078aems04_01/>, 67
  4. Fock, C.W., Het stempel van de bewoner, Leiden: Universiteit Leiden (2007). <URL: https://hdl.handle.net/1887/12622>, 22
  5. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Beeldbank, s.n.: s.p.