ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Jansz van den Velde I

Portrait
Name:Jan Jansz van den Velde
Gender:male
Born:Rotterdam between and
Died:Enkhuizen buried on
Father:Jan van den Velde (1568 - 1623)
Mother:Maijcken van Bracht (? - ?)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Keuken- en marktstukkenmarktstukken
Subject of painting Landschapwinterlandschappen
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employee of Jacob Adriaansz Matham
Education and training
master of Claes Pouwelsz.certain
master of Cornelis Willemsz. van Kittensteynprobably
master of Willem Outgertsz Akersloot, alias: Guilhelmus Akerslootprobably
master of Simon (van) Poelenburch, alias: Symon Poelenburgh / Poelenborchprobably
master of Jan Jansz. van de Velde IIcertain
master of Cornelis Goudtsbloem, alias: Goutsblomcertain
pupil of Jacob Adriaansz Mathamcertain
Friendship
witnessed baptism of Reinier Fransz. Hals, alias: Reynier / Regnier Hals
witnessed baptism of Hester Hals

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 275

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Van Gelder, J.G, 'Johannes Torrentius', Oud-Holland 57 (1940), pp. 141
 3. Van Gelder, J.G, 'Jan van de Velde 1593-1641, teekenaar-schilder', Oud-Holland 70 (1955), pp. 21-40
 4. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
 5. Van Thiel-Stroman, Irene, 'Biographies 15th-17th century', in: Biesboer, Pieter & Köhler, Neeltje (eds.) Painting in Haarlem 1500-1800: the collection of the Frans Hals Museum, Ghent: Ludion (2006), pp. 99-363, 176, 315-316
 6. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 7. Postma, Thijs, Enkhuizer patriciërs, (2014). <URL: http://www.thijspostma.nl/Patriciers.pdf>
 8. Franken Dz, D. & Van der Kellen, J.Ph., L’oeuvre de Jan van de Velde, Amsterdam: Frederik Muller (1883)
 9. Goosens, Marion Elisabeth Wilhelmina, Schilders en de markt, Haarlem 1605-1635, s.l.: s.n. (2001), (Proefschrift Universiteit Leiden)
 10. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997), 392-393
 11. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 12. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)
 13. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)