ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Willemsz. van Kittensteyn

Portrait
Name:Cornelis Willemsz. van Kittensteyn
Gender:male
Born:Delft
Died:Haarlem
Father:Willem Luytsz. van Kittensteyn (1568 - 1625)
Mother:Anna van Broeckhoven (? - 1657)

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoTrou moet blijken
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Augustijn van Teylingen Jacobsz.
Education and training
pupil of Jan Jansz van den Velde Iprobably

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
  3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
  4. Schwartz, Gary & Bok, Marten Jan, Pieter Saenredam, de schilder en zijn tijd, Maarssen: Schwartz; 's-Gravenhage: SDU (1989)
  5. Van den Bosch, R.P., 'Ceylon tijdens het Nederlandsch bestuur onder de Oost-Indische Compagnie van 1656 tot en met 1796. Historische-genealogische-heraldieke aanteekeningen', De Wapenheraut 1 (1897), pp. 5-12, 29-36, 49-56, 73-88, 129-132, 153-160, 177-188 & 221-224, 179
  6. Kemp, M.S.F., '"Godtloose prepoosten" en "de mensen van haers moeders lichaem aan voll boser lusten ende toeneijghingen"', De Nederlandsche Leeuw 111 (1996), pp. 430-438
  7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  8. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)
  9. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)