ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Esaias van den Velde II

Portrait
Name:Esaias van den Velde
Gender:male
Born:Haarlem baptized on
Died:Amsterdam after
Father:Esaias van den Velde I (1587 - 1630)
Mother:Catelijn Martens (? - ?)

Marriages:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
assisted at marriage Jan van de Velde, alias: Johannes van de Velde

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 454: 118, 496: 431 & 1080: 1vo

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden K├╝nstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940), 200
  3. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 4 (1886), pp. 71-80, 135-144, 215-224, 295-304, 144
  4. De Zeeuw, A., 'De familie van de schilder Jan Martens de Jonge en haar verwantschap met Esaias van de Velde', Gens Nostra 44 (1989), pp. 329-345, 339-340
  5. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografie├źn als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)