ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hieronymus Sweerts

Portrait
Name:Hieronymus Sweerts
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Jeronimus Sweerts (1603 - 1636)
Mother:Maria Bosschaert (1605 - 1636)

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Pen nameJeroen Jeroense

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
attended funeral of Joost van den Vondel
Housing
landlord of Wilhelm Sluiter, alias: Wilhelmus Sluiter
residential landlord of Jacob Isaacsz. van Ruisdael
shared a house / rooms with Jean Maximilian Lucas

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 32, Leipzig: Engelmann (1938)
  3. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 3: 1223-1225
  4. F.d.J.d.J., 'Zweerts', Nederland's Patriciaat 41 (1955), pp. 383-393
  5. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 810-812 & volume 2: 1454
  6. Van Eeghen, I.H., De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 (6 vols.), Amsterdam: Scheltema & Holkema NV/N. Israel (1960-1978). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/eegh004amst01_01/>, volume III: 228
  7. 'Zweerts', Nederland's Patriciaat 14 (1924), pp. 394-404
  8. Van Eeghen, I.H., 'Mr. Hendrick Tholinx, drager van Vondels kist', Maandblad Amstelodamum 70 (1957), pp. 187-188, 187
  9. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
  10. Hinrichs, Jan Paul, 'Nogmaals over een oud raadsel: Jacob van Ruisdael, Arnold Houbraken en de Amsterdamse naamlijst van geneesheren', Oud Holland 126, nr. 1 (2013), pp. 58-62. <URL: https://www.jstor.org/stable/42712284>, 60