ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Isaacsz. van Ruisdael

Portrait
Name:Jacob Isaacsz. van Ruisdael
Gender:male
Born:Haarlem or
Died:Amsterdam circa
Father:Isaac Jacobsz. van Ruysdael (ca. 1599 - ca. 1677)
Mother:Mayken Cornelis (? - ?)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting LandschapHollandse landschappen
Subject of painting Landschapwinterlandschappen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Adriaen (Willemsz) van de Velde
Education and training
master of Johannes van Kessel, alias: Jan van Kesselprobably
master of Meyndert Lubbertsz. Hobbema, alias: Meindert Hobbemaprobably
Friendship
assisted at marriage Meyndert Lubbertsz. Hobbema, alias: Meindert Hobbema
witnessed baptism of Johannes Kick
witnessed baptism of Balthasar Kick
Housing
lodger of Hieronymus Sweerts
lodger of Pieter Voskuyl

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 118: 128
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Thesaurieren Ordinaris (Toegangsnummer: 5039), 537 'A': 316
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 65-66
 4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 3084: 276 (27-05-1667)
 5. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 1: 348

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
 3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Scheltema, P., 'Namen der schilders die in de tweede helft der zeventiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam IV, Amsterdam: Scheltema (1861), pp. 59-70. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/sche078aems04_01/>, 68
 5. Oldewelt, W.F.H., Amsterdamsche archiefvondsten, Amsterdam: J.H. de Bussy (1942), 167
 6. Sitt, Martina, Biesboer, Pieter & Müller, Karsten (eds.) Jacob van Ruisdael: de revolutie van het Hollandse landschap, Zwolle: Waanders; Frans Halsmuseum: Haarlem (2002)
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 8. Havelaar, Just, Jacob van Ruisdael en Meindert Hobbema, Amsterdam: Paris (1924)
 9. Hinrichs, Jan Paul, 'Nogmaals over een oud raadsel: Jacob van Ruisdael, Arnold Houbraken en de Amsterdamse naamlijst van geneesheren', Oud Holland 126, nr. 1 (2013), pp. 58-62. <URL: https://www.jstor.org/stable/42712284>
 10. Rosenberg, Jakob, Jacob van Ruisdael, Berlin: Cassirer (1928)
 11. Schmidt, Winfried, tudien zur Landschaftskunst Jacob van Ruisdaels: Frühwerke und Wanderjahre, [Studien zur Kunstgeschichte 15], Hildesheim & New York: Georg Olms (1981)
 12. Sitt, Martina & Biesboer, Pieter (eds.) Jacob van Ruisdael: de revolutie van het Hollandse landschap, Zwolle: Waanders; Haarlem: Frans Hals Museum (2002)
 13. Simon, Kurt Erich, Jacob van Ruisdael: eine Darstellung seiner Entwicklung, Berlin: Würfel (1930 [1927])
 14. Slive, Seymour, Jacob van Ruisdael: a complete catalogue of his paintings, drawings and etchings, New Haven & Londen: Yale University Press (2001)
 15. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 16. Giltay, J., 'De tekeningen van Jacob van Ruisdael', Oud Holland 94 (1980), pp. 141-208
 17. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)