ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Paulus Jansz Moreelse

Portrait
Name:Paulus Jansz Moreelse
Gender:male
Born:Utrecht between and
Died:Utrecht
Father:Jan Jansz. Moreelse (1543 - 1594)
Mother:Jannichgen Mertensdr (? - 1588)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Philips Ram
portrayed Nicasius le Petit, alias: Casijn le Petit
portrayed Dirck van Bloys van Treslong, alias: Diederik
portrayed Gijsbrecht Willemsz. van VianenIndividual portrait
portrayed Cornelis BoothIndividual portrait
portrayed Amelia Marcelisdr. van OortIndividual portrait
portrayed Mayken van Sompeeck, alias: SompekenIndividual portrait
portrayed Floris van Pallandt II
portrayed Aernout van Buchel, alias: Arend / Arnoldus Buchelius/ van Buchell
portrayed Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel, alias: Christian von Braunschweig-Lüneburg
portrayed Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel
portrayed Willem Frederik van Nassau-Dietz
portrayed Hendrik Casimir van Nassau-Dietz I
portrayed Margaretha van DompselaerIndividual portrait
portrayed Anna Strick
Education and training
master of Willem Moreelseprobably
master of Johannes Pauwelsz. Moreelsecertain
master of Dirck Jaspersz. van Baburen, alias: Theodoor / Theodorus van Baburencertain
master of Niclaes Dierhoutcertain
master of Willem Anthonisz. Tynagel, alias: Guilielmus Tijnagelcertain
master of Jacob Feyt, alias: Jacob Foeijtcertain
master of Beernt Jansz. Zael, alias: Baernt Sael van van Vianencertain
master of Nicolaes Hermansz. van Royencertain
master of Jacob Willemsz.certain
master of Pieter Danckerts de Ry, alias: Peter Danckerse de Rijprobably
master of Pieter Pijlcertain
master of Felix Knijffcertain
master of Petrus (van) Portengen, alias: Pieter Portengencertain
master of Jan ter Borchcertain
master of Willem Jansz. van Rijneveltcertain
master of Ryck Jacobsz. van Bemmel, alias: Richard van Bemmelcertain
pupil of Michiel Jansz van Miereveldcertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Gottfridt Müller, alias: Gotfried Müller
witnessed baptism of Hermina van Vollenhoven

References

External biographical records

Primary sources

 1. Hoogewerff, G.J. & Van Regteren Altena, J.Q., Arnoldus Buchelius "Res pictoriae". Aanteekeningen over kunstenaars en kunstwerken, 1583-1639, [Quellenstudien zur Holländischen Kunstgeschichte 15], 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1928), 5, 19, 91, 95
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 49-50

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 25, Leipzig: Engelmann (1931)
 3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 10: 650-651
 5. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
 6. Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Eric Nicolai, Paulus Moreelse (1571-1638) (2 vols.), s.l.: s.n. (2001), (Proefschrift Universiteit Leiden)
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 8. De Jonge, C.H., Paulus Moreelse: portret- en genreschilder te Utrecht, 1571-1638, Assen: Van Gorcum (1938)
 9. Lugt, Frits, Le portrait-miniature; illustré par la collection de S.M. la Reine de Pays-Bas, Amsterdam: Van Kampen (1917)
 10. Blankert, Albert, Slatkes, Leonard J. & Bok, Marten Jan, Nieuw licht op de Gouden Eeuw: Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Braunschweig: Limbach (1986)
 11. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)