ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Aernout van Buchel

Portrait
Name:Aernout van Buchel
Name variants:Arend / Arnoldus Buchelius/ van Buchell
Gender:male
Born:Utrecht
Died:Utrecht
Father:Arend van Buchell (? - ?)
Mother:Brigitta Jans (? - ?)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Religion DenominationRoman Catholic

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Paulus Jansz Moreelse
portrayed by Crispyn de Passe I, alias: Chrispijn van de Passe
Friendship
travelling-companion of Philips van Winghe
travelling-companion of Anthonis van Cordenoort

References

External biographical records

Primary sources

  1. De Passe, Crispijn & Buchell, Aernout van, Den Blom-hof, inhoudende de rare oft ongemeene blommen die op den tegenwoordighen tijdt by de Liefhebbers in estimatie ghehouden werden. Ghedeelt naer de vier deelen des Iaers, ende door Crispian vande Pas de Ionge in orde gebrocht, ende met groote moete naer het leven gheconterfeyt, Utrecht: Crispijn van de Pas (2014)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 6: 229-231
  2. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>