ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Daniël Martensz Mijtens I

Portrait
Name:Daniël Martensz Mijtens
Gender:male
Born:Delft circa
Died:Den Haag between and
Father:Maerten Mijtens (ca. 1552 - 1628)
Mother:Anneken Tyckmakers (? - 1611)

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Hendrick (van) Steenwijck II
courtly client of Karel I van Engeland
portrayed Karel I van Engeland
portrayed George Villiers hertog van Buckingham
portrayed Alethea Howard née Talbot Countess of Arundel
portrayed Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel, alias: Christian von Braunschweig-Lüneburg
Education and training
master of Isaac Maertensz. Mijtenscertain
master of Adriaen Hannemancertain
pupil of Michiel Jansz van Miereveldprobably

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 188-189

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 25, Leipzig: Engelmann (1931)
 3. Ter Kuile, O., 'Daniel Mijtens, "His Majesty's picture-drawer"', Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 20 (1969), pp. 1-106
 4. Bauer, Alexandra Nina, Jan Mijtens (1613/14-1670). Leben und Werk, [Studien der internationalen Achitektur- und Kunstgeschichte 21], Petersberg: Michael Imhof Verlag (2006)
 5. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 7. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 8. Wood, Jeremy, 'Orazio Gentileschi and Some Netherlandish Artists in London: The Patronage of the Duke of Buckingham, Charles I and Henrietta Maria', Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art 28 nr. 3 (2000-2001), pp. 103-128. <URL: https://doi.org/10.2307/3780940>, 107
 9. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)
 10. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 11. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)