ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Jansz. van Malsen

Portrait
Name:Jan Jansz. van Malsen
Gender:male
Born:
Died:Utrecht
Father:Jan van Malsen (? - 1570)
Mother:Alidt Willemsdr. van Heusden (1521 - 1571)

Child:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Beernt Jansz. Zael, alias: Baernt Sael van van Vianencertain
master of Claes Adriaensz. van Atteveltcertain
master of Johan van Mansveltcertain

References

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U001a003: 2 (6-2-1606 vriendelijke mededeling van Paul Huys Janssen), U003a016: 190 (2-5-1606), U003a016: 191 (5-5-1606) & U006b007: 49 (15-9-1609)
  2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Verzameling Van Buchel-Booth (toegangsnummer 355), 177: 1280 (scan nr 91 genealogie Van Malsen) & 181: 133 (scan nr 40 genealogie Van Malsen)
  3. Het Utrechts Archief, Utrecht: Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, in bewaring gegeven aan de stad ('Bewaarde archieven II') (toegangsnummer 709), 2293 (1578)
  4. Het Utrechts Archief, Utrecht: Stadsbestuur van Utrecht 1577-1795 (toegangsnummer 702), 3257-4 (15-5-1663 scan nr 44)
  5. Booth, Cornelis & Booth, Everard, 'Genealogical notes on Utrecht and other families, with supporting documents, letters and some illustrations of coats of arms in black and in colors', . <URL: https://utrechtuniversity.on.worldcat.org/oclc/1259051684>Universiteitsbibliotheek, Utrecht: Bijzondere collecties, UBU Hs. 1828 (Hs. 7 A 27-32), 146

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 23, Leipzig: Engelmann (1929)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 5, München-Leipzig: Saur (1992)
  4. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880), 92, 96, 126