ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Maria van Teylingen

Portrait
Name:Maria van Teylingen
Gender:female
Born:Alkmaar
Died:Leiden
Father:Augustijn van Teylingen (1529 - 1589)
Mother:Brechtje Harckendr. (? - ca. 1578)

Marriage:

Children:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Pieter Fransz de Grebber

References

Secondary sources

  1. Nahuys, Maurin, 'Het geslacht van Schrevel of Schrevelius, en het wapen van Paus Adriaan VI', Dietsche Warande nieuwe reeks 2, jaargang 3 (1890), pp. 503-528; 589-595. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_die003189001_01/_die003189001_01_0056.php>
  2. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 33501
  3. Kaptein, Roel, ''Het geslacht Van Teijlingen te Alkmaar, Amsterdam en Haarlem'', De Nederlandsche Leeuw 60 (1942), pp. 12-18, 50-60, 95-103, 131-136, 167-172, 220-230 & 251-261