ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter Fransz de Grebber

Portrait
Name:Pieter Fransz de Grebber
Gender:male
Born:Haarlem circa
Died:Haarlem between and
Father:Frans Pietersz de Grebber (ca. 1573 - 1649)
Mother:Hillegont Fredericksdr. van Lijnhoven (? - 1643)

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Pieter Pietersz. de Molijn
collaborated with Adriaen Hansz. Muyltjes
portrayed Theodorus Schrevelius, alias: Dirck Schrevel
portrayed Maria van Teylingen
Education and training
master of Gerbrand Ban, alias: Gerbrandt Banprobably
master of Dirck Blekerprobably
master of Dirck Helmbreker, alias: Theodoor / Teodorocertain
master of Claes Pietersz. Berchem, alias: Nicolaes Pietersz. van Berchemcertain
master of Egbert Jaspersz van Heemskerckcertain
pupil of Frans Pietersz de Grebbercertain
pupil of Hendrick Goltziuscertain

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 14, Leipzig: Engelmann (1921)
  3. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
  4. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>, 683
  5. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  6. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
  7. Dirkse, Paul, 'Pieter de Grebber: Haarlems schilder tussen de begijnen, kloppen en pastoors', Haerlem jaarboek(1978), pp. 109-127
  8. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)