ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jasper Batens

Portrait
Name:Jasper Batens
Gender:male
Born:
Died:
Father:
Mother:

Occupation:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Cornelis Galle I, alias: Cornelius of Corneille Galle den Oudencertain

References

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 2: 481
  2. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 497, 500, 610 & 617