ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Artus van Laeck

Portrait
Name:Artus van Laeck
Name variants:van Laecken
Gender:male
Born: circa
Died:Antwerpen
Father:NN van Laecken (? - ?)
Mother:

Occupation:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Jacques Foucquier, alias: Jacob Fouquiercertain
master of Gilliam Hagaertscertain
master of Alexander Adriaenssen, alias: Sandercertain
master of Valerius Moerentorfcertain
master of Engel Humelkenscertain
master of Peeter Bogaertcertain
master of Frans de Hasecertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 1: 267
  2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-276, S-418 & S-483
  3. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 297, 309, 318, 337, 387, 399, 420, 428 & 532

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 22, Leipzig: Engelmann (1928)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 1, München-Leipzig: Saur (1992)