ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Valerius Moerentorf

Portrait
Name:Valerius Moerentorf
Gender:male
Born:Antwerpen between circa and
Died:
Father:Valerius Moerentorf (? - ?)
Mother:Sara Batkin (? - ?)

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Artus van Laeck, alias: van Laeckencertain

References

Primary sources

  1. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 399

Secondary sources

  1. Van der Straelen, J.B., Geslagt-lyste der nakomelingen van den vermaerden Christoffel Plantin, koninglyken aerts-boekdrukker, binnen de stad Antwerpen; waer by gevoegd is eene geslagt-lyste der familie Mouretorff alias Moretus. Alles met groote moeyte en neerstigheyd uyt oorspronkelyke stukken en bewysbare bescheeden verzameld en opgesteld en met historische aenteekeningen en wapens verrykt en opgehelderd (ed. Moons-van der Straelen, P.Th.), Antwerpen: P.E. Janssens (1858)