ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Bartholomeus Floquet

Portrait
Name:Bartholomeus Floquet
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:
Father:Bartholomeus Floquet (1646 - 1690)
Mother:Anna Maria de Jode (? - ca. 1687)

Occupation:

Occupational addresses:

References

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 12: 28, volume 12: 232 & volume 12: 234
  2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1350